jäteastioiden tyhjennysvälit ja niistä poikkeaminen

Jäteastioiden tyhjennysvälit on määritelty jätehuoltomääräysten 21 §:ssä. Jätelain (646/2011) 91.3 §:n mukaan jätehuoltoviranomainen voi kuitenkin yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta siinä mainituin perustein. Jätehuoltomääräysten 19 § edellyttää, että jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineeseen ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. 

Jätehuoltomääräysten 13 §:n mukaan biojäte on taajama-alueella kerättävä omaan kiinteistökohtaiseen astiaan silloin, kun kiinteistöllä on vähintään 5 huoneistoa. Biojäteastian tyhjennysväli on kesäaikana 1 viikko (vk 18-40) ja talviaikana 2 viikkoa (vk 41-17) HUOM! Mikäli biojäte kerätään syväkeräyssäiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säilöön, tyhjennysväli on kesäaikana 2 viikkoa ja talviaikana 4 viikkoa. Ks. lisää tietoa tyhjennysväleistä täältä. Jäteastioiden tyhjennysvälejä koskevien päätösten käsittelyaika on 1-2 kk riippuen hakemuksesta ja käsiteltävänä olevien hakemusten määrästä.

Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää 8 viikkoon, mikäli biojäte kompostoidaan tai erilliskerätään kiinteistöllä jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla (ks. jätehuoltomääräysten 16 § ja 21 §). Tällöin siitä on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle ilmoitus, jonka perusteella jätehuoltoviranomainen tekee asiasta päätöksen. Jätehuoltomääräysten 16 §:n mukaan kompostorin on oltava haittaeläinsuojattu, ja taajamassa myös lämpöeristetty. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen (ks. tarkemmin yhteiskompostoinnin edellytyksistä jätehuoltomääräysten 16 §).

Sähköisen hakemuksen sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi voit täyttää alla. Sähköisen hakemuksen tiedot välitetään automaattisesti hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyrittäjälle. Mikäli et tahdo tietojen välittyvän automaattisesti, pyydämme täyttämään paperihakemuksen ja lähettämään sen postitse jätelautakunnalle. Hakemuksesta tulee ilmetä, ettei tietoa tahdota välittää hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyrittäjälle. Paperisen hakemuksen löydät tästä. HUOM! Päätöksen saatuaan kiinteistö sopii itse asiasta kuljetusyrittäjän kanssa.

Hakemus biojäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Hakemukselle erilliskerättävän biojätteen tyhjennysvälin pidentämiseksi ei ole valmista hakemuspohjaa täällä. Mikäli haluat hakea tyhjennysvälin pidentämistä biojäteastiallesi, tee siitä kirjallinen hakemus perusteluineen jätelautakunnalle. Lähetä hakemuksesi osoitteeseen Forssan kaupunki, jätelautakunta, Turuntie 18/ PL 62, 30101 Forssa.Kaikki biojäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemukset menevät käsiteltäväksi jätelautakuntaan, ja jätelautakunta tekee asiasta päätöksen. Hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti, ja niiden käsittelyssä arvioidaan mm. kiinteistön tilannetta suhteessa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräyksiin.

 

Kiinteistön omistajan tiedot

Kiinteistön omistajan nimi *

Kiinteistön haltijan nimi (tarvittaessa)

Kiinteistön omistajan katuosoite *

Postinumero *

Toimipaikka *

Kiinteistön tiedot

Katuosoite kiinteistöön, jota hakemus koskee *

Postinumero ja -toimipaikka *

Kiinteistötunnus

Kiinteistö sijaitsee *

Rakennustyyppi *

Kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto, sopimus kuljetusyrityksen kanssa (yrityksen nimi) *

Rakennustunnus


Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Sekajätteen jäteastia tulee tyhjentää 2 viikon välein taajamassa ja 4 viikon välein haja-asutusalueella. Jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää silloin, kun kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan. Jätehuoltoviranomaisen päätöksellä jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää enintään 8 viikkoon. Päätöksen myöntämisen jälkeen voi kuljetusyrittäjän kanssa sopia haluamansa 2-8 viikon mittaisen tyhjennysvälin.

Jäteastian koko *


Biojätteen käsittely kiinteistöllä

Biojätettä saa kompostoida sitä varten suunnitellussa suljetussa ja haittaeläintentiiviissä kompostorissa. Mikäli kompostorille ei ole kaavassa esitetty sijoituspaikkaa tulee sen sijaita vähintään 5 metrin päässä naapurin rajasta ja 20 metrin päässä tajousvesikaivosta ja vesistöstä. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan poiketa naapurin kirjallisella suostumuksella.

Biojäte *


Allekirjoitus

Aika
22.06.2018

Paikka *

Puhelin *

Sähköpostiosoite

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista


 

Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineeseen ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Jäteastian tyhjennysväliä pidentämiseen voidaan antaa lupa silloin, kun kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan. Taajamassa kompostorin pitää olla lämpöeristetty.  Jäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää korkeintaan 8 viikkoon.

Sähköisen hakemuksen tiedot välitetään automaattisesti hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyrittäjälle. 

Mikäli ette tahdo tietojen välittyvän automaattisesti, pyydämme teitä täyttämään paperihakemuksen tai lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä, ettei tietoa tahdota välittää jätteenkuljetusyrittäjälle.