fiilis-alasivu.jpg
 

Hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi / jäteastian tyhjennyksen keskeyttämiseksi

Jätemaksun kohtuullistaminen ja jäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen edellyttää aina, ettei kiinteistöä käytetä. Kiinteistön vapaaehtoinen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö eivät ole jätemaksun kohtuullistamisperusteita. 

Asuinkelvoton kiinteistö

Kiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa ja jäteastian tyhjennykselle myöntää keskeytys kokonaan tai pidemmäksi määräajaksi. Tämä edellyttää, että asuin- tai vapaa-ajan kiinteistö ei ole enää kuntonsa puolesta asuin- tai vapaa-ajan käyttöön soveltuva. Kiinteistön varustelutaso (esim. sähkön ja juoksevan veden puute) ei yksinään vaikuta siihen, kuinka asuinkelvottomuutta arvioidaan.

Toimita hakemuksesi liitteeksi todiste kiinteistön asuinkelvottomuudesta, kun haet kohtuullistamista kiinteistön asuinkelvottomuuden perusteella. Todisteeksi käyvät tarkat valokuvat kiinteistöstä (mieluusti rakennuksen ulko- ja sisäpuolelta), tai ulkopuolisen rakennusalan asiantuntijan lausunto (esim. kiinteistönvälittäjä tai rakennustarkastaja).

Kiinteistön haltijasta riippumaton syy

Vakituinen asuinkiinteistö

Vakituisen asuinkiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa ja jäteastian tyhjennykselle myöntää keskeytys  tietyksi määräajaksi, jos kiinteistöä ei käytetä kiinteistön haltijasta riippumattomista syistä. Tällaisia hyväksyttäviä syitä ovat:

-asukkaan pitkäaikainen sairaala- tai laitoshoito (esim. palvelukodissa asuminen)

-kiinteistö on virallisesti myynnissä

-kiinteistön rakentaminen/remontointi/peruskorjaus (toimita liitteeksi todiste: valokuvat/rakennuslupa)

-kesken oleva perinnönjako

Huom! Jätemaksua ei voida kohtuullistaa, mutta jäteastian tyhjennykselle voidaan myöntää keskeytys esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

-väliaikainen muutto

-lomamatka

Jos tyhjennyksen kesto on korkeintaan 3 kk yhden kalenterivuoden aikana, voi keskeytyksestä sopia jätteenkuljettajan kanssa. Tällöin ei tarvitse tehdä hakemusta jätelautakunnalle.

Vapaa-ajan kiinteistö

Jos vapaa-ajan kiinteistöä ei käytetä laitos- tai sairaalahoidon vuoksi, jätemaksua ei voida kohtuullistaa, mutta jäteastian tyhjennykselle voidaan myöntää keskeytys.

Vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa ja jäteastian tyhjennykselle myöntää keskeytys määräajaksi silloin, jos kiinteistöä ei käytetä seuraavien syiden vuoksi:

-kiinteistö on virallisesti myynnissä

-kiinteistön rakentaminen/remontointi/peruskorjaus (toimita liitteeksi todiste: valokuvat/rakennuslupa)

-kesken oleva perinnönjako


Huom! Myös asumislietteiden tyhjennykselle voidaan myöntää keskeytys, katso lisää täältä.


Hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi / jäteastian tyhjennyksen keskeyttämiseksi

 

Valitse hakemuksesi tyyppi


Kiinteistön omistajan tiedot

Kiinteistön omistajan nimi *

Kiinteistön haltijan nimi (tarvittaessa)

Kiinteistön omistajan katuosoite *

Postinumero *

Toimipaikka *

Kiinteistön tiedot

Katuosoite kiinteistöön, jota hakemus koskee *

Postinumero ja -toimipaikka *

Kiinteistötunnus

Rakennustyyppi *

Rakennustunnus


Jätemaksujen kohtuullistaminen ja jäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen

Perustelut ja lisätietoja *


Allekirjoitus

Aika
17.06.2019

Paikka *

Puhelin *

Sähköpostiosoite

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista


 

Hakemusten arvioitu käsittelyaika on 1-4 kk riippuen hakemuksesta ja käsiteltävänä olevien hakemusten määrästä.

Sähköisen hakemuksen tiedot välitetään automaattisesti hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyrittäjälle. Mikäli ette tahdo tietojen välittyvän automaattisesti, pyydämme teitä täyttämään paperihakemuksen ja lähettämään sen sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä, ettei tietoa tahdota välittää jätteenkuljetusyrittäjälle.