fiilis-alasivu.jpg
 

Vakituisen asunnon asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen

Jätehuoltomääräysten mukaisesti vakituisten asuntojen asumislietteet tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Tyhjennysvälille voi perustellusta syystä hakea pidennystä jätelautakunnalta. Tällaisena syynä voidaan pitää esim. kotitalouden pientä henkilömäärää, siten että kuin vakituisessa asunnossa asuu korkeintaan kaksi (2) henkilöä, voidaan asumislietteiden tyhjennykselle myöntää pidennetty tyhjennysväli. Asukasmäärä tarkistetaan väestötietojärjestelmästä ennen päätöksen tekoa.

Tyhjennysväliksi myönnetään korkeintaan 24 kk. Päätös on voimassa korkeintaan 4 vuotta.

Vapaa-ajan asunnot

Vapaa-ajan asunnon, jossa on vesivessa, jätevesijärjestelmän saostussäiliöt tai pienpuhdistamon lietesäiliöt on tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnon jätevesijärjestelmän saostussäiliöön tai pienpuhdistamoon ohjataan ainoastaan pesuvedet, saostussäiliö tai pienpuhdistamon lietetila on tyhjennettävä vähintään kahden (2) vuoden välein.

Jätehuoltomääräysten mukaisesti mikäli vapaa-ajan asunnolla on vesivessa, asumislietteet tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Tällaisille vapaa-ajan asunnoille ei voida myöntää pidennettyä tyhjennysväliä. Mikäli kiinteistöllä muodostuu pelkkiä pesuvesiä, eli käytössä ei ole vesivessaa, tulee asumislietteet tyhjentää vähintään kahden (2) vuoden välien. Hakemusta jätelautakunnalle ei tarvita.Hakemus vakituisen asunnon asumislietteiden tyhjennysvälin pidentämiseksi

 

Kiinteistön omistajan tiedot

Kiinteistön omistajan nimi *

Kiinteistön haltijan nimi (tarvittaessa)

Kiinteistön omistajan katuosoite *

Postinumero *

Toimipaikka *

Kiinteistön tiedot

Katuosoite kiinteistöön, jota hakemus koskee *

Postinumero ja -toimipaikka *

Kiinteistötunnus

Rakennustunnus

Kiinteistössä asutaan *

Kiinteistöllä syntyy jätevesinä *

Kiinteistön jätevedet johdetaan *

Selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä *

liitetiedosto


Asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen

haetaan alkaen *

haetaan loppuen *

Lietesäiliö on tyhjennetty viimeksi *

Perustelut *


Allekirjoitus

Aika
17.06.2019

Paikka *

Puhelin *

Sähköpostiosoite

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista