jätehuoltomääräykset

Jätehuoltoviranomainen voi antaa jätelain (646/2011) täytäntöönpanemiseksi tarpeellisia tai paikallisista oloista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia määräyksiä (jätelain 23 § ja 91 §).

Jätehuoltomääräykset eivät ole suosituksia, vaan ne ovat velvoittavia määräyksiä.


Nykyiset jätehuoltomääräykset 

1.4.2017 alkaen voimassa olevat jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräysten perustelut


Aiemmat jätehuoltomääräykset

1.8.2016-31.3.2017 voimassa olleet Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräykset

10.12.2014-31.3.2017 voimassa olleet entisen Satakierron alueen jätehuoltomääräykset