jätehuoltomääräykset

Jätehuoltoviranomainen voi antaa jätelain (646/2011) täytäntöönpanemiseksi tarpeellisia tai paikallisista oloista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia määräyksiä (jätelain 23 § ja 91 §).

Jätehuoltomääräykset eivät ole suosituksia, vaan ne ovat velvoittavia määräyksiä.


Nykyiset jätehuoltomääräykset 

1.4.2017 alkaen voimassa olevat jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräysten perustelut


1.9.2018 alkaen Voimaan astuvat jätehuoltomääräykset

1.9.2018 alkaen voimassa olevat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräysten perustelut