fiilis-alasivu.jpg
 

Jätehuollon ohjaus

 

Jätehuollon palvelutason määrittely vuosille 2017-2020

Palvelutason määrittely asettaa raamit sille, millaisia jätehuollon palveluita alueen kuntalaisille tarjotaan. Tämä tarkoittaa jätehuollon palveluiden kattavuuden ja laadun vähimmäistason takaamista kaikille alueen asukkaille. Asiakirjassa esitellään nykyiset palvelut, määritellään palvelutaso sekä sen seuranta ja muutostarpeet. Jätelautakunta hyväksyi 4.4.2017 jätehuollon palvelutason määrittelyn vuosille 2017-2020. Asiakirja löytyy täältä.

Jätepoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Jätepoliittisessa ohjelmassa esitellään jätehuollon nykytila ja asetetaan tavoitteet vuosille 2015-2020. Ohjelma on valmisteltu yhteistyössä jätealan yrittäjien, kuntien, kansalaisjärjestöjen, asukkaiden ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. Ohjelmaan on kirjattu jätehuollon kehittämisen suuntaviivat sekä tahot, joille toimenpiteet on vastuutettu. Ohjelma löytyy täältä.

Jätepoliittisen ohjelman seuranta

Jätepoliittisen ohjelman seurantaraportti löytyy täältä.