fiilis-alasivu.jpg
 

Uutiset

15.06.2017

Kinkkutemppu 2017


Jätelautakunta on kokouksessaan 29.5.2017 hyväksynyt Kemianteollisuus Ry:n ilmoituksen pienten jäte-erien erilliskeräyksestä. Kyseessä on kaupan ja ympäristöalan yritysten Kinkkutemppu-hanke, jossa kerätään kahden viikon ajan kotitalouksien kinkun paistamisesta talteen otettu rasva. 

Mikäli Kinkkutemppu-hanke toteutetaan myös vuonna 2017, jätteen vastaanottopaikat ovat hankkeen ajan Kesko Oyj:n erikseen nimeämät myymälät sekä erikseen määriteltävät Pakkauskeräys RINKI Oy:n RINKI-ekopisteet.

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan jätelautakunta voi ilmoituksen perusteella määrätä erikseen asukkaan sekä yksityisen yrityksen tai muun yhteisön syntypaikkalajitellulle kunnan vastuulla jätelain 32 §:n perusteella olevalle pienelle jäte-erälle vastaanottopaikan silloin, kun kyseessä eivät ole tuottajavastuun alaiset jätteet, sekalaiset yhdyskuntajätteet eivätkä yritystoiminnan jätteet.