fiilis-alasivu.jpg
 

Uutiset

06.06.2018

Jätehuollon seuranta Eurassa, Säkylässä ja Huittisissa


Jätehuoltoviranomainen seuraa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueen kiinteistöjen jätteenkuljetussopimusten tilannetta. Viranomainen lähestyy kiinteistöjen omistajia kirjeitse, jos jätehuoltoa ei ole järjestetty asianmukaisesti. Tänä kesänä kirjeitä on lähtenyt erityisesti Euraan, Säkylään ja Huittisiin. Seuraavaksi tarkasteluvuorossa ovat yhteistoiminta-alueen pohjoiset ja itäiset osat. Jos kiinteistön omistaja ei tee jätteenkuljetussopimusta jätehuoltoviranomaisen yhteydenoton jälkeen, siirtyy asia ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jätehuollon valvonnalla pyritään vähentämään roskaantumista ja ympäristön pilaantumista.

Jokaisen asuinkiinteistön on kuuluttava jätteenkuljetuksen piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että niin vakituisella kuin vapaa-ajan asunnolla tulee olla jätteenkuljetussopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Sekajätettä ei saa nykyisten jätehuoltomääräysten mukaan kuljettaa mökiltä kotiin. Vapaa-ajan asunnolle jätehuolto on järjestettävä toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Oman jäteastian ohella toinen vaihtoehto on sopia niin sanotusta kimpasta naapurin kanssa. Silloin jäteastia on yhteinen ja kulutkin jaetaan. Kimppaa perustettaessa tai sen jäsenten muuttuessa pitää asiasta muistaa ilmoittaa jätteenkuljetusyritykselle, joka jäteastiaa tyhjentää.

Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan biojätteet asianmukaisesti, voi omistaja hakea jätelautakunnalta jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä. Pisin tyhjennysväli on kahdeksan viikkoa. Vapaa-ajan asunnolta jätteet haetaan tällaisessa tapauksessa noin kolme kertaa kesän aikana. Muovia kierrätettäessä on hyvä muistaa, ettei muovia kannata pestä lämpimällä vedellä. Lämpimän veden käyttö muovin pesussa hukkaa kierrätyksestä saatavan ympäristöhyödyn. Erityisen likainen muovi kuuluu sekajätteen joukkoon.