fiilis-alasivu.jpg
 

Uutiset

28.06.2018

Kartonki-, metalli- ja lasipakkausten keräys isoihin kerrostaloihin


Jätelautakunta hyväksyi 12.6. kokouksessaan uudet jätehuoltomääräykset. Määräykset tulevat voimaan 1.9.2018 lähtien, lukuun ottamatta uusia erilliskeräysvelvoitteita, jotka tulevat voimaan 1.1.2019.

Jatkossa erilliskeräysvelvoite kartonki-, metalli- ja lasipakkausjätteen osalta koskee kiinteistöjä, joilla on yli 40 asuntoa. Kiinteistöjä, joita velvoite koskee, tiedotetaan asiasta erikseen. Kiinteistönomistajan tulee sopia keräysastioiden tyhjennyksestä itse jätteenkuljettajan kanssa.

Jätelautakunta haluaa valmistautua erilliskeräysvelvoitteiden laajentamisella EU:n jätedirektiivin voimaantuloon. Jätedirektiivissä jäsenmaat velvoitetaan edistämään jätteen kierrätystä. Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteenä syntyvästä paperi- metalli-, muovi- ja lasijätteestä kierrätettäisiin vuonna 2020 vähintään puolet.

Erilliskeräysvelvoitteiden laajentamisen lisäksi jätelautakunta tarkensi muun muassa jätteen vastaanottopaikan määräämisen käytäntöä sekä lietesäiliöiden tyhjennykseen liittyviä määräyksiä.

Uudet 1.9. lähtien voimaan astuvat jätehuoltomääräykset löytyvät täältä.