fiilis-alasivu.jpg
 

Uutiset

21.08.2018

Asumislietteiden omatoimisesta käsittelystä ilmoittaminen


Jätelautakunta lähestyy toimialueensa aktiiviviljelijöitä asumislietteiden omatoimisen käsittelyn infokirjeellä. Mikäli ette käsittele asumislietteitä omatoimisesti, eli kiinteistönne on viemärissä tai tilaatte asumislietteiden tyhjennyksen jätteenkuljettajalta, ei infokirje aiheuta mitään toimenpiteitä.

Asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen käsittely ja loppusijoitus asiamukaisella tavalla on sallittu, kun lietteet käsitellään kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla ja käsitellyt lietteet levitetään lannoitustarkoituksessa omalle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle.

Omien asumislietteiden lisäksi on sallittua käsitellä naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla, yhteensä enintään viidellä (5), kiinteistöllä asumisessa syntyvät lietteet.

Asumislietteiden omatoimisesta käsittelystä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus jätelautakunnalle. Ilmoittaminen on tärkeää, sillä jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä ja seuraa lietteiden tyhjennyksiä. 1.9. alkaen tulee ilmoitus tehdä 30 vrk ennen käsittelyn aloittamista.

Ilmoituslomake ja lisätietoa omatoimisesta käsittelystä löytyy täältä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätehuoltomääräykset kokonaisuudessaan löytyvät täältä.