fiilis-alasivu.jpg
 

Uutiset

10.09.2018

Asumislietteiden tyhjennysvälit ja tyhjennyksen keskeyttäminen


Syyskuun alussa voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten mukaisesti vakituisten asuntojen asumislietteet tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Jätelautakunnalta on kuitenkin mahdollista hakea asumislietteille pidennettyä tyhjennysväliä. Tyhjennysväliksi myönnetään korkeintaan 24 kk.

Vapaa-ajan asuntojen asumislietteistä määrätään jätehuoltomääräyksissä niin, että asumislietteet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Kuitenkin, mikäli saostussäiliöihin tai pienpuhdistamoon ohjataan pelkästään pesuvedet (eli ei vesikäymälän vesiä), asumislietteet tulee tyhjentää vähintään 2 vuoden välein. Erillistä hakemusta jätelautakunnalle ei tarvita.

Mikäli vakituisella tai vapaa-ajan kiinteistöllä on käytössä umpisäiliö, tulee se tyhjentää vähintään 3 vuoden välein.

Asumislietteiden tyhjennykseen on mahdollista hakea keskeytystä jätelautakunnalta. Tämä edellyttää sen, että asumislietteitä ei ole muodostunut kiinteistön käyttämättömyyden tai muun perustellun syyn vuoksi.