fiilis-alasivu.jpg
 

Asumislietteiden tyhjennyksen keskeyttäminen

Mikäli lietetilaan ei ole kiinteistön käyttämättömyyden tai muun perustellun syyn vuoksi kertynyt lietettä tyhjennettäväksi edellisen tyhjennyksen jälkeen, voidaan asumislietteiden tyhjennykseen hakea keskeytystä jätelautakunnalta. Tämä koskee sekä vakituisia että vapaa-ajan kiinteistöjä.

Perusteltuna syynä voidaan pitää:

Rakennuksen on oltava käyttämätön vähintään vuoden ajan. Keskeytyksen aikana rakennuksessa ei ole sallittua asua, yöpyä tai viettää vapaa-aikaa. Kiinteistön vapaaehtoinen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö eivät ole perusteita asumislietteiden tyhjennyksen keskeyttämiselle.

Asumislietteiden tyhjennyksen keskeytyshakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti harkinnan perusteella. Mikäli kiinteistön jätemaksu on kohtuullistettu toistaiseksi, voidaan myös asumislietteiden tyhjennyksen keskeytys myöntää toistaiseksi. Muussa tapauksessa päätös on määräaikainen ja voimassa korkeintaan 5 vuotta. Hakemuksen tyhjennyksen keskeyttämiseksi voi täyttää alla.


Hakemus asumislietteiden tyhjennyksen keskeyttämiseksi:

 

Kiinteistön omistajan tiedot

Kiinteistön omistajan nimi *

Kiinteistön haltijan nimi (tarvittaessa)

Kiinteistön omistajan katuosoite *

Postinumero *

Toimipaikka *

Kiinteistön tiedot

Katuosoite kiinteistöön, jota hakemus koskee *

Postinumero ja -toimipaikka *

Kiinteistötunnus

Rakennustunnus

Kiinteistössä asutaan *

Kiinteistöllä syntyy jätevesinä *

Kiinteistön jätevedet johdetaan *

Selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä *

liitetiedosto


Asumislietteiden tyhjennyksen keskeyttäminen

haetaan alkaen *

haetaan loppuen *

Lietesäiliö on tyhjennetty viimeksi *

Perustelut *


Allekirjoitus

Aika
15.04.2021

Paikka *

Puhelin *

Sähköpostiosoite

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista