fiilis-alasivu.jpg
 

jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Jäteastioiden tyhjennysvälit on määritelty jätehuoltomääräyksissä. Jätehuoltoviranomainen voi kuitenkin yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta siinä mainituin perustein. Jätehuoltomääräysten 19 § edellyttää, että jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineeseen ja keräysvälineet voidaan aina sulkea.

Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää 8 viikkoon, mikäli biojäte kompostoidaan tai erilliskerätään kiinteistöllä jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Kompostorin on oltava haittaeläinsuojattu ja taajamassa myös lämpöeristetty. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen (ks. tarkemmin kompostoinnista ja yhteiskompostoinnin edellytyksistä jätehuoltomääräysten 16 § ja 21 §). Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä tehdään jätehuoltoviranomaiselle hakemus, jonka perusteella jätehuoltoviranomainen tekee asiasta päätöksen.

Sähköisen hakemuksen sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi voi täyttää alla. Sähköisen hakemuksen perusteella tehnyt päätöksen tiedot välitetään automaattisesti hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyrittäjälle. Mikäli et tahdo tietojen välittyvän automaattisesti, pyydämme täyttämään paperihakemuksen ja lähettämään sen postitse jätelautakunnalle.

Hakemus biojäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Hakemukselle erilliskerättävän biojätteen tyhjennysvälin pidentämiseksi ei ole valmista hakemuspohjaa. Mikäli haluat hakea tyhjennysvälin pidentämistä biojäteastiallesi, tee siitä kirjallinen hakemus perusteluineen jätelautakunnalle. Lähetä hakemuksesi osoitteeseen Forssan kaupunki, jätelautakunta, Turuntie 18 / PL 62, 30101 Forssa. Kaikki biojäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemukset menevät käsiteltäväksi jätelautakuntaan, ja jätelautakunta tekee asiasta päätöksen. Hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti, ja niiden käsittelyssä arvioidaan mm. kiinteistön tilannetta suhteessa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräyksiin.


Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi:

 

Kiinteistön omistajan tiedot

Kiinteistön omistajan nimi *

Kiinteistön haltijan nimi (tarvittaessa)

Kiinteistön omistajan katuosoite *

Postinumero *

Toimipaikka *

Kiinteistön tiedot

Katuosoite kiinteistöön, jota hakemus koskee *

Postinumero ja -toimipaikka *

Kiinteistötunnus

Kiinteistö sijaitsee *

Rakennustyyppi *

Kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto, sopimus kuljetusyrityksen kanssa (yrityksen nimi) *

Rakennustunnus


Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Sekajätteen jäteastia tulee tyhjentää 2 viikon välein taajamassa ja 4 viikon välein haja-asutusalueella. Jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää silloin, kun kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan. Jätehuoltoviranomaisen päätöksellä jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää enintään 8 viikkoon. Päätöksen myöntämisen jälkeen voi kuljetusyrittäjän kanssa sopia haluamansa 2-8 viikon mittaisen tyhjennysvälin.

Jäteastian koko *


Biojätteen käsittely kiinteistöllä

Biojätettä saa kompostoida sitä varten suunnitellussa suljetussa ja haittaeläintiiviissä kompostorissa. Mikäli kompostorille ei ole kaavassa esitetty sijoituspaikkaa tulee sen sijaita vähintään 5 metrin päässä naapurin rajasta ja 20 metrin päässä talousvesikaivosta ja vesistöstä. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan poiketa naapurin kirjallisella suostumuksella.

Biojäte *


Allekirjoitus

Aika
08.03.2021

Paikka *

Puhelin *

Sähköpostiosoite

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista


 

Jäteastioiden tyhjennysvälejä koskevien hakemusten arvioitu käsittelyaika on 1-2 kk riippuen hakemuksesta ja käsiteltävänä olevien hakemusten määrästä.

Sähköisen hakemuksen tiedot välitetään automaattisesti hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyrittäjälle. Mikäli ette tahdo tietojen välittyvän automaattisesti, pyydämme teitä täyttämään paperihakemuksen tai lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä, ettei tiedon haluta välittyvän suoraan jätteenkuljetusyrittäjälle. Päätöksen saatuaan kiinteistön haltijan tulee itse sopia asiasta kuljetusyrittäjän kanssa.