Sisältöön »

Roska-astiat

Logo [Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta]

Koristekuva

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Hae jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä ensisijaisesti sähköisessä asioinnissamme.

Jäteastioiden tyhjennysvälit on määritelty jätehuoltomääräyksissä. Jätehuoltomääräysten 20 § edellyttää, että jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava sekä kiinteistöllä syntyvää jätemäärää että kiinteistöllä käytössä olevaa tyhjennysväliä.

Sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää 12 viikkoon, mikäli biojäte kompostoidaan, erilliskerätään tai käsitellään fermentoimalla (esim. Bokashi) ja jälkikompostoimalla. Kompostoinnista ja fermentoinnista on määrätty tarkemmin jätehuoltomääräysten 16 §:ssä. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, haittaeläinsuojattu ja hyvin ilmastoitu. Vaatimus lämpöeristyksestä ei koske vain kesäaikana käytössä olevia vapaa-ajan kiinteistöjä. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen.

Hakemukset käsitellään viranhaltijapäätöksinä. Myönteisen päätöksen tiedot välitetään hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyritykselle. Voit sopia pidennetystä tyhjennysvälistä kuljettajasi kanssa kun olet saanut myönteisen päätöksen postitse. Mikäli et halua, että tieto myönteisestä päätöksestä välitetään ilmoittamallesi jätteenkuljetusyritykselle, ilmoita asiasta hakemuksen yhteydessä.

Mikäli asut yksin, voit saada jäteastiallesi pidennetyn tyhjennysvälin, vaikka et kompostoisi tai erilliskeräisi biojätettä. Tämä ei kuitenkaan kiinteistöjä, jotka sijaitsevat alueella, jolla biojätteen kompostointi tai erilliskeräys on pakollista 1.7.2024 alkaen (kts. jätehuoltomääräysten 14 §). Mikäli kiinteistösi sijaitsee taajamassa, jäteastia voidaan tyhjentää kesäaikana (viikot 18-40) 4 viikon välein ja talviaikana (viikot 41-17) 8 viikon välein. Mikäli kiinteistösi sijaitsee haja-asutusalueella, voidaan jäteastia tyhjentää ympärivuotisesti 8 viikon välein. Tyhjennysvälin pidentäminen ei vaadi hakemusta. Ole yhteydessä asiasta omaan jätteenkuljettajaasi ja ilmoita asiasta myös jätelautakunnalle täällä

Huom! Hae jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä ensisijaisesti sähköisessä asioinnissamme. Käytä alla olevaa lomaketta vain, jos sähköisen asioinnin käytössä on ongelmia. Otathan ongelmista yhteyttä jätelautakuntamme henkilöstöön. Yhteystiedot löytyvät täältä.


  Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

  Hakemusten arvioitu käsittelyaika on 1-3 kk riippuen hakemuksesta ja käsiteltävänä olevien hakemusten määrästä.

   

  Hakijan tiedot


  Kiinteistön tiedot

  Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

  Sekajätteen jäteastia tulee tyhjentää 2 viikon välein taajamassa ja 4 viikon välein haja-asutusalueella. Jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää silloin, kun kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan. Jätehuoltoviranomaisen päätöksellä jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää enintään 12 viikkoon. Päätöksen myöntämisen jälkeen voi kuljetusyrittäjän kanssa sopia haluamansa 2-12 viikon mittaisen tyhjennysvälin.  Biojätteen käsittely kiinteistöllä

  Biojätettä saa kompostoida sitä varten suunnitellussa suljetussa ja haittaeläintiiviissä kompostorissa. Mikäli kompostorille ei ole kaavassa esitetty sijoituspaikkaa tulee sen sijaita vähintään 5 metrin päässä naapurin rajasta ja 20 metrin päässä talousvesikaivosta ja vesistöstä. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan poiketa naapurin kirjallisella suostumuksella.

  *


  Allekirjoitus

  Aika
  31.01.2023

  Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista


   

  Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat

   

  Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

   

  Akaa
  Eura
  Forssa
  Huittinen
  Humppila
  Jokioinen
  Koski TL

  Loimaa
  Oripää
  Punkalaidun
  Sastamala
  (pl. Suodenniemi ja
  Mouhijärvi)

  Somero
  Säkylä
  Tammela
  Urjala
  Ypäjä