Sisältöön »

Roska-astiat

Logo [Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta]

Koristekuva

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää maksimissaan 12 viikkoon, mikäli biojäte kompostoidaan, erilliskerätään tai käsitellään fermentoimalla (esim. Bokashi) ja jälkikompostoimalla. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, haittaeläinsuojattu ja hyvin ilmastoitu. Vaatimus lämpöeristyksestä ei koske vain kesäaikana käytössä olevia vapaa-ajan kiinteistöjä. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen.

Hakemukset käsitellään viranhaltijapäätöksinä. Myönteinen päätös tehdään aina 12 viikon tyhjennysvälille, mutta voit sopia lyhyemmästäkin tyhjennysvälistä suoraan kiinteistösi jäteastiaa tyhjentävän kuljetusyrityksen kanssa. Tieto myönteisestä päätöksestä välitetään hakemuksessasi ilmoittamalle jätteenkuljetusyritykselle. Näin ollen voit sopia tyhjennysvälin pidentämisestä vasta saatuasi myönteisen päätöksen asiaan liittyen. Mikäli et halua, että tieto myönteisestä päätöksestä välitetään ilmoittamallesi jätteenkuljetusyritykselle, ilmoita asiasta hakemuksen yhteydessä. 

Mikäli asut yksin, voit saada jäteastiallesi pidennetyn tyhjennysvälin, vaikka et kompostoisi tai erilliskeräisi biojätettä. Tämä ei vaadi hakemusta, vaan ilmoita asiasta vapaamuotoisesti jätelautakunnalle esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai soittamalla. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.jateltk.fi/yhteystiedot. Jos kiinteistösi sijaitsee taajamassa, jäteastia voidaan tyhjentää kesäaikana (viikot 18-40) 4 viikon välein ja talviaikana (viikot 41-17) 8 viikon välein. Jos kiinteistösi sijaitsee haja-asutusalueella, voidaan jäteastia tyhjentää ympärivuotisesti 8 viikon välein. 


Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Hakemusten arvioitu käsittelyaika on 1-3 kk riippuen hakemuksesta ja käsiteltävänä olevien hakemusten määrästä.

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen vaatii aina hakemuksen (pl. tyhjennysvälin pidentäminen yksin asumisen perusteella), eli pelkästään kompostointi-ilmoituksen täyttäminen ei riitä tyhjennysvälin pidentämiseen.

Mikäli käytössä on kimppa-astia, jokaisen samaa jäteastiaa käyttävän kiinteistön on haettava tyhjennysvälin pidentämistä erikseen

 

Hakijan tiedot


Kiinteistön tiedot

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Sekajätteen jäteastia tulee tyhjentää 2 viikon välein taajamassa ja 4 viikon välein haja-asutusalueella. Jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää silloin, kun kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan. Jätehuoltoviranomaisen päätöksellä jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää enintään 12 viikkoon. Päätöksen myöntämisen jälkeen voi kuljetusyrittäjän kanssa sopia haluamansa 2-12 viikon mittaisen tyhjennysvälin.Biojätteen käsittely kiinteistöllä

Biojätettä saa kompostoida sitä varten suunnitellussa suljetussa ja haittaeläintiiviissä kompostorissa. Mikäli kompostorille ei ole kaavassa esitetty sijoituspaikkaa tulee sen sijaita vähintään 5 metrin päässä naapurin rajasta ja 20 metrin päässä talousvesikaivosta ja vesistöstä. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan poiketa naapurin kirjallisella suostumuksella.

*


Allekirjoitus

Aika
20.06.2024

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista


 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

 

Akaa
Eura
Forssa
Huittinen
Humppila
Jokioinen
Koski TL

Loimaa
Oripää
Punkalaidun
Sastamala
(pl. Suodenniemi ja
Mouhijärvi)

Somero
Säkylä
Tammela
Urjala
Ypäjä