Sisältöön »

Roska-astiat

Logo [Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta]

Koristekuva

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Jäteastioiden tyhjennysvälit on määritelty jätehuoltomääräyksissä. Jätehuoltomääräysten 19 § edellyttää, että jätteet on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineeseen ja keräysvälineet voidaan aina sulkea.

Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää 8 viikkoon, mikäli biojäte kompostoidaan tai erilliskerätään kiinteistöllä jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Kompostorin on oltava haittaeläinsuojattu ja taajamassa myös lämpöeristetty. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen (ks. tarkemmin kompostoinnista ja yhteiskompostoinnin edellytyksistä jätehuoltomääräysten 16 § ja 21 §). Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä tehdään hakemus, jonka perusteella jätehuoltoviranomainen tekee asiasta päätöksen.

Sähköisen hakemuksen sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi voi täyttää alla. Sähköisen hakemuksen perusteella tehdyn myönteisen päätöksen tiedot välitetään hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyritykselle. Mikäli et halua tietoja välitettävän kuljetusyritykselle, pyydämme täyttämään paperihakemuksen ja lähettämään sen postitse jätelautakunnalle. Hakemukseen tulee tällöin merkitä, ettei tiedon haluta välittyvän suoraan kuljetusyritykselle.


Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Hakemusten arvioitu käsittelyaika on 1-2 kk riippuen hakemuksesta ja käsiteltävänä olevien hakemusten määrästä.

 

Hakijan tiedot


Kiinteistön tiedot

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Sekajätteen jäteastia tulee tyhjentää 2 viikon välein taajamassa ja 4 viikon välein haja-asutusalueella. Jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää silloin, kun kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan. Jätehuoltoviranomaisen päätöksellä jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää enintään 8 viikkoon. Päätöksen myöntämisen jälkeen voi kuljetusyrittäjän kanssa sopia haluamansa 2-8 viikon mittaisen tyhjennysvälin.Biojätteen käsittely kiinteistöllä

Biojätettä saa kompostoida sitä varten suunnitellussa suljetussa ja haittaeläintiiviissä kompostorissa. Mikäli kompostorille ei ole kaavassa esitetty sijoituspaikkaa tulee sen sijaita vähintään 5 metrin päässä naapurin rajasta ja 20 metrin päässä talousvesikaivosta ja vesistöstä. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan poiketa naapurin kirjallisella suostumuksella.

*


Allekirjoitus

Aika
10.12.2022

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista


 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

 

Akaa
Eura
Forssa
Huittinen
Humppila
Jokioinen
Koski TL

Loimaa
Oripää
Punkalaidun
Sastamala
(pl. Suodenniemi ja
Mouhijärvi)

Somero
Säkylä
Tammela
Urjala
Ypäjä