Sisältöön »

Roska-astiat

Logo [Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta]

Koristekuva

Hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi / jäteastian tyhjennyksen keskeyttämiseksi

Jätemaksun kohtuullistaminen edellyttää aina, ettei kiinteistöä voida käyttää. Kiinteistön vapaaehtoinen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö eivät ole jätemaksun kohtuullistamisperusteita.

Asuinkelvottoman kiinteistön jätemaksun kohtuullistaminen

Kiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa ja jäteastian tyhjennykselle myöntää keskeytys toistaiseksi tai määräajaksi. Kohtuullistaminen toistaiseksi edellyttää, että kiinteistön asuin- tai vapaa-ajan rakennus ei ole kuntonsa puolesta enää asuin- tai vapaa-ajan käyttöön soveltuva. Varustelutaso (esim. sähkön ja juoksevan veden puute) ei yksinään vaikuta siihen, kuinka asuinkelvottomuutta arvioidaan. 

Kun haet kohtuullistamista kiinteistön asuinkelvottomuuden perusteella, toimita hakemuksen liitteeksi todiste kiinteistön asuinkelvottomuudesta. Todisteeksi käy ulkopuolisen rakennusalan asiantuntijan lausunto (esim. rakennustarkastaja) tai muu vastaava todiste, kuten perukirja tai kauppakirja, jossa asuinrakennuksen todetaan olevan asuinkelvoton tai purkukuntoinenKuvat eivät ole riittävä todiste. Huom! Lausunnossa on oltava lausunnon antajan ammattinimike, yhteystiedot sekä tiedot yrityksestä, jota lausunnon antaja edustaa. 

Muita kohtuullistamisperusteita

Vakituisen asuinkiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa ja jäteastian tyhjennys keskeyttää määräajaksi, jos kiinteistöä ei voida käyttää kiinteistön haltijasta riippumattomista syistä. Tällaisia hyväksyttäviä syitä ovat:

  • kiinteistön omistajan pitkäaikainen sairaala- tai laitoshoito (esim. palvelukodissa asuminen)
  • kiinteistö on virallisesti myynnissä
  • kesken oleva perinnönjako

Vapaa-ajan asuinkiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa ja jäteastian tyhjennys keskeyttää määräajaksi, jos kiinteistöä ei voida käyttää seuraavien syiden vuoksi:

  • kiinteistö on virallisesti myynnissä
  • kesken oleva perinnönjako

Jäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen

Vakituisen asunnon jäteastian tyhjennykselle voi hakea määräaikaista keskeytystä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • kiinteistön rakentaminen/remontointi/peruskorjaus (toimita liitteeksi todiste: valokuvat/rakennuslupa)
  • väliaikainen muutto tai pitkä lomamatka

Jos vakituisen asunnon jäteastian tyhjennyksen keskeytys on korkeintaan 3 kk yhden kalenterivuoden aikana, voi keskeytyksestä sopia jätteenkuljettajan kanssa. Tällöin ei tarvitse tehdä hakemusta jätehuoltoviranomaiselle.

Vapaa-ajan asunnon jäteastian tyhjennykselle voi hakea määräaikaista keskeytystä seuraavissa tilanteissa:

  • kiinteistön omistajan pitkäaikainen sairaala- tai laitoshoito (esim. palvelukodissa asuminen)
  • kiinteistön rakentaminen/remontointi/peruskorjaus (toimita liitteeksi todiste: valokuvat/rakennuslupa)


Hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi / jäteastian tyhjennyksen keskeyttämiseksi

Hakemusten arvioitu käsittelyaika on 1-3 kk riippuen hakemuksesta ja käsiteltävänä olevien hakemusten määrästä. Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa se, että vaaditut liitteet toimitetaan hakemuksen mukana. Kaikki hakemukset eivät vaadi liitteitä (katso hakemustyyppikohtaiset ohjeet yltä). 

 


Hakijan tiedot


Kiinteistön tiedotJätemaksujen kohtuullistaminen ja jäteastian tyhjennyksen keskeyttäminenAllekirjoitus

Aika
24.07.2024


Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista


 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

 

Akaa
Eura
Forssa
Huittinen
Humppila
Jokioinen
Koski TL

Loimaa
Oripää
Punkalaidun
Sastamala
(pl. Suodenniemi ja
Mouhijärvi)

Somero
Säkylä
Tammela
Urjala
Ypäjä