Sisältöön »

Roska-astiat

Logo [Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta]

Koristekuva

Hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi / jäteastian tyhjennyksen keskeyttämiseksi

Jätemaksun kohtuullistaminen edellyttää aina, ettei kiinteistöä voida käyttää. Kiinteistön vapaaehtoinen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö eivät ole jätemaksun kohtuullistamisperusteita. Kohtuullistamishakemuksen voi täyttää alla.

Kohtuullistamisperuste: Asuinkelvoton kiinteistö

Kiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa ja jäteastian tyhjennykselle myöntää keskeytys kokonaan tai pidemmäksi määräajaksi. Tämä edellyttää, että asuin- tai vapaa-ajan kiinteistö ei ole enää kuntonsa puolesta asuin- tai vapaa-ajan käyttöön soveltuva. Kiinteistön varustelutaso (esim. sähkön ja juoksevan veden puute) ei yksinään vaikuta siihen, kuinka asuinkelvottomuutta arvioidaan.

Toimita hakemuksesi liitteeksi todiste kiinteistön asuinkelvottomuudesta, kun haet kohtuullistamista kiinteistön asuinkelvottomuuden perusteella. Todisteeksi käyvät tarkat valokuvat kiinteistöstä (rakennuksen ulko- ja sisäpuolelta) tai ulkopuolisen rakennusalan asiantuntijan lausunto (esim. kiinteistönvälittäjä tai rakennustarkastaja).

Muita kohtuullistamisperusteita

Vakituisen asuinkiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa ja jäteastian tyhjennykselle myöntää keskeytys  tietyksi määräajaksi, jos kiinteistöä ei käytetä kiinteistön haltijasta riippumattomista syistä. Tällaisia hyväksyttäviä syitä ovat:

  • kiinteistön omistajan pitkäaikainen sairaala- tai laitoshoito (esim. palvelukodissa asuminen)
  • kiinteistö on virallisesti myynnissä
  • kesken oleva perinnönjako

Vakituisen asunnon jäteastian tyhjennykselle voidaan myöntää keskeytys esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • kiinteistön rakentaminen/remontointi/peruskorjaus (toimita liitteeksi todiste: valokuvat/rakennuslupa)
  • väliaikainen muutto tai pitkä lomamatka

Jos vakituisen asunnon jäteastian tyhjennyksen keskeytys on korkeintaan 3 kk yhden kalenterivuoden aikana, voi keskeytyksestä sopia jätteenkuljettajan kanssa. Tällöin ei tarvitse tehdä hakemusta jätelautakunnalle.

Vapaa-ajan asuinkiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa ja jäteastian tyhjennykselle myöntää keskeytys määräajaksi silloin, jos kiinteistöä ei käytetä seuraavien syiden vuoksi:

  • kiinteistö on virallisesti myynnissä
  • kesken oleva perinnönjako

Vapaa-ajan asunnon jäteastian tyhjennykselle voidaan myöntää keskeytys esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • kiinteistön omistajan pitkäaikainen sairaala- tai laitoshoito (esim. palvelukodissa asuminen)
  • kiinteistön rakentaminen/remontointi/peruskorjaus (toimita liitteeksi todiste: valokuvat/rakennuslupa)

Hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi / jäteastian tyhjennyksen keskeyttämiseksi

Hakemusten arvioitu käsittelyaika on 1-2 kk riippuen hakemuksesta ja käsiteltävänä olevien hakemusten määrästä.

Sähköisen hakemuksen tiedot välitetään automaattisesti hakijan ilmoittamalle jätteenkuljetusyrittäjälle. Mikäli ette tahdo tietojen välittyvän automaattisesti, pyydämme teitä täyttämään paperihakemuksen ja lähettämään sen sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä, ettei tietoa tahdota välittää jätteenkuljetusyrittäjälle.

 


Kiinteistön omistajan tiedot






Kiinteistön tiedot







Jätemaksujen kohtuullistaminen ja jäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen



Allekirjoitus

Aika
26.07.2021

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista


 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

 

Akaa
Eura
Forssa
Huittinen
Humppila
Jokioinen
Koski TL

Loimaa
Oripää
Punkalaidun
Sastamala
(pl. Suodenniemi ja
Mouhijärvi)

Somero
Säkylä
Tammela
Urjala
Ypäjä