Sisältöön »

Roska-astiat

Logo [Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta]

Koristekuva

Vakituisen asunnon asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen

Jätehuoltomääräysten mukaisesti vakituisten asuntojen asumislietteet tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Tyhjennysvälille voi perustellusta syystä hakea pidennystä jätehuoltoviranomaiselta. Tällaisena syynä voidaan pitää esim. kotitalouden pientä asukasmäärää (korkeintaan kaksi 2 henkilöä). Asukasmäärä tarkistetaan väestötietojärjestelmästä ennen päätöksen tekoa.

Vakituisen asunnon tyhjennysväliksi myönnetään korkeintaan 24 kk. Päätös on voimassa korkeintaan 4 vuotta. Hakemuksen tyhjennysvälin pidentämiseksi voi täyttää alla.

Vapaa-ajan asuntojen asumislietteiden tyhjennysvälit

Jätehuoltomääräysten mukaisesti vapaa-ajan asunnon, jossa on vesivessa, jätevesijärjestelmän saostussäiliöt tai pienpuhdistamon lietesäiliöt on tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Tällaisille vapaa-ajan asunnoille ei voida myöntää pidennettyä tyhjennysväliä. Jos vapaa-ajan asunnon jätevesijärjestelmän saostussäiliöön tai pienpuhdistamoon ohjataan ainoastaan pesuvedet, on saostussäiliö tai pienpuhdistamon lietetila tyhjennettävä vähintään kahden (2) vuoden välein. Tätä pidempiä tyhjennysvälejä ei vapaa-ajan asunnoille myönnetä.


Hakemus vakituisen asunnon asumislietteiden tyhjennysvälin pidentämiseksi

 

Hakijan tiedot


Kiinteistön tiedot
(max 5MB)


Asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen

Allekirjoitus

Aika
29.01.2023

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista


 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

 

Akaa
Eura
Forssa
Huittinen
Humppila
Jokioinen
Koski TL

Loimaa
Oripää
Punkalaidun
Sastamala
(pl. Suodenniemi ja
Mouhijärvi)

Somero
Säkylä
Tammela
Urjala
Ypäjä