fiilis-alasivu.jpg
 

Vakituisen asunnon asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen

Jätehuoltomääräysten mukaisesti vakituisten asuntojen asumislietteet tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Tyhjennysvälille voi perustellusta syystä hakea pidennystä jätehuoltoviranomaiselta. Tällaisena syynä voidaan pitää esim. kotitalouden pientä asukasmäärää (korkeintaan kaksi 2 henkilöä). Asukasmäärä tarkistetaan väestötietojärjestelmästä ennen päätöksen tekoa.

Vakituisen asunnon tyhjennysväliksi myönnetään korkeintaan 24 kk. Päätös on voimassa korkeintaan 4 vuotta. Hakemuksen tyhjennysvälin pidentämiseksi voi täyttää alla.

Vapaa-ajan asuntojen asumislietteiden tyhjennysvälit

Jätehuoltomääräysten mukaisesti vapaa-ajan asunnon, jossa on vesivessa, jätevesijärjestelmän saostussäiliöt tai pienpuhdistamon lietesäiliöt on tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Tällaisille vapaa-ajan asunnoille ei voida myöntää pidennettyä tyhjennysväliä. Jos vapaa-ajan asunnon jätevesijärjestelmän saostussäiliöön tai pienpuhdistamoon ohjataan ainoastaan pesuvedet, on saostussäiliö tai pienpuhdistamon lietetila tyhjennettävä vähintään kahden (2) vuoden välein. Tätä pidempiä tyhjennysvälejä ei vapaa-ajan asunnoille myönnetä.


Hakemus vakituisen asunnon asumislietteiden tyhjennysvälin pidentämiseksi:

 

Kiinteistön omistajan tiedot

Kiinteistön omistajan nimi *

Kiinteistön haltijan nimi (tarvittaessa)

Kiinteistön omistajan katuosoite *

Postinumero *

Toimipaikka *

Kiinteistön tiedot

Katuosoite kiinteistöön, jota hakemus koskee *

Postinumero ja -toimipaikka *

Kiinteistötunnus

Rakennustunnus

Kiinteistössä asutaan *

Kiinteistöllä syntyy jätevesinä *

Kiinteistön jätevedet johdetaan *

Selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä *

liitetiedosto


Asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen

haetaan alkaen *

haetaan loppuen *

Lietesäiliö on tyhjennetty viimeksi *

Perustelut *


Allekirjoitus

Aika
15.04.2021

Paikka *

Puhelin *

Sähköpostiosoite

Lähettämällä lomakkeen, vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista hakemuksen perusteluihin vaikuttavista muutoksista