fiilis-alasivu.jpg
 

jätehuoltomääräykset

Jätehuoltoviranomainen voi antaa jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia, paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Jätehuoltomääräyksillä ohjataan jätehuollon käytännön toteuttamista kunnissa. 

Jätelautakunta päättää toimialueensa yhteisistä jätehuoltomääräyksistä. Määräykset koskevat mm. lajittelua ja eri jätejakeiden erilliskeräystä, keräysvälineitä ja tyhjennysvälejä, kimppa-astioiden käyttöä ja kompostointia.