fiilis-alasivu.jpg
 

jätehuoltomääräykset

Jätehuoltoviranomainen voi antaa jätelain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisia tai paikallisista oloista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia määräyksiä.

Jätehuoltomääräykset ohjeistavat kiinteistöjen jätehuoltoa. Määräykset koskevat muun muassa lajittelua ja eri jätejakeiden erilliskeräystä, keräysvälineitä ja tyhjennysvälejä, kimppa-astioiden käyttöä ja kompostointia.

1.9.2018 alkaen voimassa olevat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräykset löytyvät täältä.

Jätehuoltomääräysten perustelut.