fiilis-alasivu.jpg
 

Jätemaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2018

Jätelaki (646/2011) ohjaa kunnallisen jätehuollon järjestämistä, toteuttamista ja valvontaa. Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä jätelain mukaisesta järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin. Kunnan järjestämän jätehuollon hinnat löytyvät jätemaksutaksasta, joka on sama kaikissa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ Oy) ja jätelautakunnan yhteisen toimialueen kunnissa. Toimialueeseen kuuluvat Eura, Forssa, Huittinen. Humppila, Jokioinen, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala (pois lukien Suodenniemi ja Mouhijärvi), Somero, Säkylä, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Jätemaksun kertymästä ja käytöstä on jätelain 79 §:n mukaisesti tiedotettava kuntalaisia.

Vuonna 2018 perusmaksutuotot olivat 2 144 718 € sekä palvelu- ja myyntituotot 389 389 €, yhteensä 2 504 107 €. Tällä katettiin mm. jätelautakunnan toiminnasta, jäteneuvonnasta ja -tiedotuksesta, asiakasrekisterin ylläpidosta ja laskutuksesta, kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotosta sekä jäteasemien ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Kulujen jakautuminen on esitetty kuvaajassa 1. Vuonna 2018 jätemaksujen kertymä oli 10 840 641 €. Tällä katettiin mm. mm. ulkopuolisista palveluista, henkilöstökuluista, jäteverosta sekä yleis- ja hallintokuluista aiheutuvia kustannuksia. Kulujen jakautuminen on esitetty kuvaajassa 2.

  Kuvaaja 1.

  Kuvaaja 2.