fiilis-alasivu.jpg
 

Jätemaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2019

Jätelaki (646/2011) ohjaa kunnallisen jätehuollon järjestämistä, toteuttamista ja valvontaa. Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesta järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin. Kunnan järjestämän jätehuollon hinnat löytyvät jätemaksutaksasta, joka on sama kaikissa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja jätelautakunnan toimialueen kunnissa. Toimialueeseen kuuluvat Eura, Forssa, Huittinen. Humppila, Jokioinen, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala (pois lukien Suodenniemi ja Mouhijärvi), Somero, Säkylä, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Jätemaksun kertymästä ja käytöstä on jätelain 79 §:n mukaisesti tiedotettava kuntalaisia.

Vuonna 2019 perusmaksutuotot olivat 2 130 306 € sekä palvelu- ja myyntituotot 338 727 €, yhteensä 2 469 033 €. Tällä katettiin mm. jätelautakunnan toiminnasta, jäteneuvonnasta ja -tiedotuksesta, asiakasrekisterin ylläpidosta ja laskutuksesta, kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotosta sekä jäteasemien ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Kulujen jakautuminen on esitetty kuvaajassa 1. 

Vuonna 2019 jätemaksujen kertymä oli 10 740 788 €. Tällä katettiin mm. ulkopuolisista palveluista, henkilöstökuluista sekä yleis- ja hallintokuluista aiheutuvia kustannuksia. Kulujen jakautuminen on esitetty kuvaajassa 2.

  Kuvaaja 1.

  Kuvaaja 2.


Lähde: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n vuosikertomus 2019